Omfattende skader på oste-produktionen i Emilia-Romagna

Det kraftige jordskælv som ramte regionen Emilia-Romagna forrige søndag har ikke blot forårsaget skader på bygninger, biler mv., men i høj grad også ramt fødevare-industrien i området. Indtil videre forventes det at skaderne udgør op mod 200 mio. euro fordelt på gårde, produktionsanlæg, stalde, lader og drivhuse som er kollapset under skælvene. Der er risiko for at mælkeproduktionen vil falde markant, fordi mange køer er døde og mange dyr er i chok, som følge af den nedsatte mælkeproduktion vil produktionen af Parmigiano Reggiano.

Det er stadig meget tidligt at begynde at estimere omfanget af skaderne som jordskælvet og de mange efterfølgende har forårsaget, og de økonomiske omkostninger stiger time for time.

Indtil videre er 7 personer omkommet, 50 er såret og op mod 5000 indbyggere er blevet hjemløse, dertil kommer de omfattende kader og tab af historiske bygninger og monumenter.

Indenfor landbruget er der sket store skader på mange gamle gårde, staldene og de mange drivhuse – skader med en værdi af flere millioner euro, derudover er der området St. Agostino sket skader på vandforsyningsanlægget, som blandt andet forsyner de mange marker med vand via en række kanaler. Mange dyr er omkommet, herunder især grise og køer som har været på græs og som har befundet sig i stalde som er kollapset. En stor del af de overlevende dyr er påvirkede af chok, hvilket frygtes at kunne påvirke mælkeproduktionen hos køerne

Udover de menneskelige tragedier, er situationen også meget alvorlig for landbruget som er et af de bedste landbrugsområder i Italien.
Skælvene har ramt meget koncentreret i begrænsede områder, men i disse områder er skaderne også totale og mange blomstrende gårde er idage fuldstændigt jævnet med jorden.

Indtil videre er et forsigtigt bud, at jordskælvet har påvirket produktionen af osten Parmigiano Reggiano med 10%, på grund af beskadigede opbevaringsfaciliteter på de bygninger hvor osten ligger og modnes, det er primært Modena som er hårdt ramt. Det vurderes, at omkring 300.000 oste af typen Parmigiano Reggiano er faldet ned og ca. halvdelen af disse har fået skader, fordi de høje reoler som osten har ligget på er væltet under jordskælvet.

I Mantova er ca. 100.000 forme med Grana Padano-oste blevet skadet i forbindelse med skælvet, det svarer sådan ca. til 2% af den samlede produktion.

De oste som var modne kan bruges til revet ost men de yngre oste, hvor de nyeste kun var 6 måneder gamle, som stadig havde brug for at modnes er desværre gået tabt og udgør en stor post på tabslisten over fødevarer.

Så to af Italiens mest kendte oste har lidt betydelig skade og der er sket stort indhug i fødevare-industrien som følge af skaderne på bygninger, materiel og tabte dyreliv.

Normalt produceres der i Italien omkring 3,3 mio. oste af typen Parmigiano Reggiano om året, og italienerne har selv et stort forbrug af denne type ost, så producenterne i de ramte områder kommer til at lide store tab på naturens luner.

Del: